Thông báo đổi tên Công ty Cổ phần In - Bao bì An Phú

Thông báo
về việc đổi tên công ty

Kính gửi: Quý khách hàng, Nhà cung cấp và các Đối tác của Công ty Cổ phần In Tổng Hợp Liksin!

Đầu tiên, Công ty Cổ phần In Tổng Hợp Liksin xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tintưởng của Quý khách hàng, Quý đối tác trong thời gian qua.

Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm - dịch vụ, được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan chủ quản, nay Công ty Cổ phần In Tổng Hợp Liksin xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới Quý khách hàng, Nhà cung cấp và Quý đối tác như sau:

1. Tên công ty mới

Công ty Cổ phần In - Bao bì An Phú

  • Tên tiếng Anh: An Phu Printing - Packaging Joint Stock Company

  • Website: inbaobianphu.vn

  • Email: info@inbaobianphu.vn

Các thông tin về số đăng ký kinh doanh, mã số thuế, người đại diện pháp luật, tài khoản ngân hàng, địa chỉ, số điện thoại của công ty vẫn giữ không đổi.

Trụ sở Công ty Cổ phần In - Bao bì An Phú tại KCN Tân Đức, Long An

2. Logo nhận diện

Công ty Cổ phần In - Bao bì An Phú


Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng và Quý đối tác để biết và phối hợp thực hiện.


Xin trân trọng cảm ơn ./.